AR-GE ve Tasarım Merkezi Yönetim Danışmanlığı

AR-GE Merkezi Nedir?

İşletmelerin yapısında ayrı bir birim şeklinde belirlenmiş, yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zamanlı Ar-ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimleri ifade eder.

Tasarım Merkezi Nedir?

İşletmelerin yapısında ayrı bir birim şeklinde belirlenmiş, yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zamanlı tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimleri ifade eder.

AR-GE ve Tasarım Merkezi Avantajları Nelerdir?

Gelir Vergisi Teşviği

Ar-ge projelerinde çalışan personellerin elde ettikleri ücretler gelir vergisinden muaf tutulmaktadır. Doktora yapmış personeller ve temel bilimler alanlarından (matematik, fizik, kimya, biyoloji) birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar personeller (%95) Yüksek lisans yapmış personeller ve temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olan personeller (%90) Diğer Ar-ge personelleri (%80)

Gümrük Vergi Muafiyeti

Ar-ge projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.

Sigorta Prim Desteği

Ar-ge personellerinin sigorta primi ve işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için muaftır.

Damga Vergisi Muafiyeti

5746 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü Ar-ge ve yenilik faaliyetiyle ilgili düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.

Vergi İndirimi

Ar-ge ve tasarım ile ilişkili harcamaların Kurumlar Vergisi Matrahı’ndan indirilmesidir.

Temel Bilimler Desteği

Temel bilimler alanında mezun olan personellerin ücretlerinin asgari ücrete karşılık gelen tutarı en fazla 2 yıl süre ile bakanlık tarafından karşılanmaktadır.

AR-GE ve Tasarım Merkezi Şartları Nelerdir?

Ar-ge, tasarım ve destek personelinin ilgili merkezde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması.

Ar-ge merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-ge personeline sahip olunması.

Tasarım merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeline sahip olunması.

Ar-ge ve tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi.

Ar-ge veya Tasarım merkezinde konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerin bulunması.

Ar-ge ve Tasarım merkezinin ayrı bir birim şeklinde oluşturulması ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması.

AR-GE ve Tasarım Merkezi Hizmetlerimiz

Ar-ge projelerinin ve Ar-ge personel kaynağının analiz edilmesi.

Analiz sonuçlarına göre projelerin Ar-ge yönünün zenginleştirilmesi.

Ar-ge projelerinin personel kaynağının (adam-ay dağılımları) ve bütçelerinin planlaması aşamasına destek verilmesi.

Ar-ge projeleri kapsamında ihtiyaç duyulabilecek üniversite – sanayi işbirliği konusunda destek verilmesi (ilgili olabilecek akademisyenlerin araştırılması ve iletişimin sağlanması).

Ar-ge merkezi muhasebe kayıt sisteminin kurgulanması ve bu konuda danışmanlık sağlanması.

Ar-ge merkezi başvurusunun Ar-ge merkezi portalına girişinin sağlanması.

Başvuru sonrası bakanlık tarafından iletilen geri bildirimlere göre gerekli revizyonların yapılması.

Ar-ge merkezi heyet ziyareti öncesi hazırlıkların yapılması ve sunumun hazırlanmasına destek olunması.

Ar-ge merkezi fiziksel alanının incelenmesi ve 5746 Sayılı Kanun’un istediği şartlara uygun hale getirilmesi konusunda destek sağlanması.

Ar-ge merkezi başvurusunun kabulü sonrası faaliyetlerin takibi ve ara denetleme raporlarının hazırlanması aşamasında destek olunması.

Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması.

Ar-ge projelerinin yürütülmesi aşamasında ihtiyaç duyulabilecek fon kaynaklarına erişim için ulusal ve uluslararası destek programları hakkında destek sağlanması.

Teknopark Ankara - İvedik OSB Mah. 2224 Cad. No:1 İç Kapı No:116 Yenimahalle/Ankara

İrtibat: info@danismanlikmomentum.com