Hizmetlerimiz

Proje Geliştirme ve Yönetim Danışmanlığı

Teknopark Yönetim
Danışmanlığı

Teknopark üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, katma değerli ürünler ortaya çıkardıkları birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezidir.

AR-GE ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı

AR-GE merkezi işletmelerin yapısında ayrı bir birim şeklinde belirlenmiş, yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zamanlı Ar-ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimleri ifade eder.

Proje Geliştirme ve Yönetim Danışmanlığı

Proje geliştirme ve yönetim danışmanlığı işletmelerin ulusal ve uluslararası projelerinde, TÜBİTAK, KOSGEB, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen her türlü proje konusunda mevzuatlara ve usul esaslara uygun olarak yazılması, geliştirilmesi ve yürütülmesi sürecini ifade eder.

Dijital Dönüşüm ve Yazılım Danışmanlığı

Sanal Gerçeklik Çözümleri ve Danışmanlığı

Sanal Gerçeklik (VR), kullanıcıların gerçek dünyanın dışındaki bir sanal ortama tamamen dalmalarını sağlayan bir bilgisayar teknolojisi ve deneyimidir. Momentum Danışmanlık, Sanal Gerçeklik (VR) teknolojisini kullanarak, işletmelerin dijital dönüşümlerine katkı sağlamaktadır.

Artırılmış Gerçeklik Çözümleri ve Danışmanlığı

Artırılmış Gerçeklik (AR), gerçek dünya ortamına dijital öğelerin eklenmesiyle oluşturulan bir deneyimdir. Bu öğeler, genellikle bir mobil cihaz veya başka bir Artırılmış Gerçeklik (AR) uyumlu cihaz kullanılarak gerçek dünya görüntüsüne yansıtılır.

Web Tasarımı ve Danışmanlığı

Web tasarımı, internet üzerinde yayınlanacak olan internet sitelerinin görünümünü ve kullanıcı deneyimini oluşturma sürecidir. Bu süreç, bir web sitesinin estetik tasarımını, kullanıcı arayüzünü (UI) ve kullanıcı deneyimini (UX) tasarlamayı içerir. Momentum Danışmanlık, Web tasarımını birçok farklı faktörü bir araya getirerek ve kullanıcıların bir web sitesini kolayca gezinmelerini, bilgilere erişmelerini ve etkileşimde bulunmalarını sağlar.

Hakkımızda

Dünyamız her geçen gün teknolojik, ekonomik ve endüstriyel alanlarda değişim gösteriyor, değişime uyum sağlamak herkes için bir zorunluluk haline geliyor. Değişimden daha önemlisi ise değişimin doğru bir şekilde yönetilebilmesi olarak ön plana çıkıyor. KOBİ statüsündeki İşletmelerin değişim süreçlerini doğru yönetebilmeleri, güçlenmelerini, rekabetçiliklerini ve sürekliliklerini sağlayacaktır. MOMENTUM Danışmanlık , rekabet dinamiklerinin hızlı değiştiği bu günlerde işletmelere devlet destekleri, vergi muafiyetleri, Ar-Ge projelerinde ve yüksek teknoloji iş birlikleri kapsamında vereceği danışmanlık hizmetleri ile işletmelerin devlet kaynaklarına kolay ulaşabilmelerini, hibe, teşvik ve ihtiyaç duydukları fonlara erişebilmelerini ve hayata geçirilen proje sayılarını artırmayı ve dijital dönüşümün sağlanmasını hedeflemektedir.

Amacımız;

İşletmelere dünyadaki değişimleri entegre ederek, Ar-Ge ve İnovasyon kültürünü en üst seviyeye çıkartmak.

Görevimiz;

Müşterilerimizin Ar-Ge ve İnovasyon performanslarında belirgin, kalıcı ve önemli iyileştirmeler yapmalarına yardımcı olmak ve projelerinde ihtiyaç duydukları hibe, teşvik ve fonlara erişimlerini sağlayabilmek.

Değerlerimiz;

Sürdürülebilir AR-GE ve İnovasyon;

Sürdürülebilirliğin son dönemde gelişen teknolojiler, yeni trendler ve küresel eğilimler ile hızla değiştiğine tanıklık ediyoruz. MOMENTUM Danışmanlık olarak kendimizi bu değişimin bir parçası gibi konumlandırarak sürdürülebilirlik alanındaki uzmanlığımızı yeni yaklaşımlara açık ve disiplinler arası iş birliğine dayalı inovasyon kültürümüz ile harmanlıyoruz. Bu perspektif ile yenilikçi fikirlerden yola çıkan ve değer yaratan yeni ürünlere/hizmetlere ulaşan bir yol haritasını takip ediyoruz. Yürüttüğümüz tüm Ar-Ge projelerinin “ihtiyaç odaklı” ve “pazara dönük” çözümler ile son bulmasını hedefliyoruz.

Yaptığımız Her İşte Mükemmeli Yakalamak;

Hizmet verdiğimiz işletmelerde kalıcı değerler yaratmak önceliklerimiz arasındadır. Bu değerleri oluştururken danışmanlığını verdiğimiz tüm alanlarda mümkün olan en yüksek kaliteyi, etik ve kurum değerlerini, dürüstlüğü ve yüksek performansı yakalamayı hedeflemekteyiz.

Teknopark Ankara - İvedik OSB Mah. 2224 Cad. No:1 İç Kapı No:116 Yenimahalle/Ankara

İrtibat: info@danismanlikmomentum.com